กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
หารายได้พิเศษอย่างไรไม่ให้กระทบงานประจำ โดยสำนักบริหารกลาง
วิธีเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง และห่างไกลจาก Office Syndrome โดย สำนักบริหารกลาง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Service Design"
ศึกษาความพร้อม ก่อนเกษียณอายุ โดย สำนักบริหารกลาง
วัยทำงานให้ออมอย่างเสถียร ยามเกษียณไม่ลำบากสุขเกษม
ใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้ โดยสำนักบริหารกลาง
การทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่จะเบิกค่าตอบแทนจากฝ่ายอัตราเงินเดือน

ใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้

Paperless วิธีง่าย ๆ ลดใช้กระดาษ โดยสำนักบริหารกลาง
Paperless วิธีง่าย ๆ ลดใช้กระดาษ โดยสำนักบัญชีและการเงิน
พิชิตอ้วน พิชิตพุง
จะเป็นผู้ให้บริการที่น่าประทับใจ..ได้อย่างไร

เทคนิคการรับมือลูกค้าขาวีน

ใช้เงินให้ไม่มีปัญหา
สิ่งที่ควรรู้สำหรับผู้กูู้ยืมกองทุน กยศ., กรอ. ในปี 2559
ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนจากสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ.  ประกันสังคมฉบับใหม
จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กู้กองทุน กยศ. และกรอ. ได้จริงหรือ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประกันสังคมและการเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนวัยเกษียณ

รู้ครบประเภทสัญญา คลายปัญหาภาระภาษี

ความแตกต่างทางบัญชีและภาษีอากร ทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาสำหรับนักบัญชี

หนี้ กยศ. หนี้ที่ต้องชำระ

เคล็ดลักพัฒนานักบัญชีสู่การจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลืออย่างมืออาชีพ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายประกันสังคม

ทุกปัญหามีทางออกเสมอ (ตอนที่ 1)