หน้าหลัก เกี่ยวกับองค์กร ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายกองทุนฯ ฝ่ายอัตราเงินเดือน KM ติดต่อเรา

 
 
 
 
ฝ่ายกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับ
 
 
 
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
          - งานตรวจเอกสารสัญญากู้ยืม
          - งานตรวจสอบจำนวนเงินโอน
          
Website : www.sl.mut.ac.th
        
Facebook : www.facebook.com/studentloanMUT
 
บุคลากร